məəttəlçilik

məəttəlçilik
is. dan. Çatışmayan bir şeyə görə yubanma, məəttəl olma, iş görə bilməmə; məəttəllik. Nə cavab verim? Məəttəlçilikdir. H. N.. Məəttəlçilik çəkmək – çətinlik çəkmək. O indi qızın üzünə baxa bilmirdi, çünki cavabda məəttəlçilik çəkirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • beynəlmiləlçilik — is. Beynəlmiləlçi olmaq; internasionalizm. Bolşevik beynəlmiləlçiliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhəlçilik — is. 1. Bax yerliçilik. 2. Öz yazılarında, əsərlərində yerli sözlər işlətmə meyli. Bədii əsərlərdə məhəlçiliyə yol verməməli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəzəlçilik — is. Qəzəl, yaxud köhnə qəzəl şəklində şeir yazma meyli. C. Cabbarlı öz məqalələrində . . Azərbaycan ədəbiyyatının qarşısında duran vəzifələri aydınlaşdırmağa çalışır, köhnə şeirdə əmələ gələn durğunluqdan – «nəzirəçilikdən», «qəzəlçilikdən» bəhs… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avaralıq — is. 1. Heç bir işlə məşğul olmama, vaxtını boş boş keçirmə; sərsərilik. Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir. Avaralıq etmək – heç bir işlə məşğul olmamaq, veyl veyl gəzmək. 2. Özündən asılı olmayaraq işdən yapışa bilməmə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləl — is. <ər.> Sif. mənasında. Millətlər arasında olan, bütün xalqlar tərəfindən qəbul edilmiş; beynəlxalq. Sabira! Beynəlmiləl tədbiri ülfət etməli! M. Ə. S.. // Yalnız bir millətə, bir xalqa deyil, bütün başqa millətlərə, xalqlara aid olan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlçi — is. və sif. Beynəlmiləlçilik tərəfdarı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • internasionalizm — <fr.> bax beynəlmiləlçilik. Humanizm, xəlqilik, internasionalizm C. Məmmədquluzadənin yaradıcılığının ana xəttidir, canıdır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məəttəllik — bax məəttəlçilik. Şəhərimizin bu çağacan notariusu yoxdur, ona binaən çox məəttəllik çəkirdik. «Əkinçi» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”